องค์การบริหารส่วนตำบล “ม่วงหวาน”

MUANGWAN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION     |     อ.หนองแซง จ.สระบุรี

www.muangwan.go.th

จ่าสิบเอก สมบัติ หินอ่อน
นายก อบต.ม่วงหวาน

จ.อ.กิตติพัฒน์ งามสมชนม์
รองนายก อบต.ม่วงหวาน

นาย นาลี คัมภีรพงษ์
รองนายก อบต.ม่วงหวาน

นางสาวเพียงฤทัย หินอ่อน
เลขานุการนายก อบต.ม่วงหวาน

นาย ประกอบ จตุรัตนา
ปลัด อบต.ม่วงหวาน

ติดต่อเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน

หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหวานเหนือ ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170

โทรศัพท์ 036-200608-9

E-mail : saraban_06190504@dla.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น