องค์การบริหารส่วนตำบล “ม่วงหวาน”

MUANGWAN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION     |     อ.หนองแซง จ.สระบุรี

www.muangwan.go.th

จ่าสิบเอก สมบัติ หินอ่อน
นายก อบต.ม่วงหวาน

จ.อ.กิตติพัฒน์ งามสมชนม์
รองนายก อบต.ม่วงหวาน

นาย นาลี คัมภีรพงษ์
รองนายก อบต.ม่วงหวาน

นางสาวเพียงฤทัย หินอ่อน
เลขานุการนายก อบต.ม่วงหวาน

นาย ประกอบ จตุรัตนา
ปลัด อบต.ม่วงหวาน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายละเอียดที่แจ้ง

เรื่อง

รายละเอียด

คำตอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น